Osu!

posted on 23 Nov 2011 16:54 by kong-13679
เนื้อหาเกมส์

เป็นเกมส์ที่ต้องเลื่อนเม้าไปคลิก ตามจุดที่กำหนดไว้ โดยนำเพลงมาเป็นตัวกำหนดจังหวะ (ส่วนมากจะเป็นเพลงอะนิเม)
สามารถเล่นได้หลายคน(Online) โดยการสมัครสมาชิกที่เว็บ osu!  ได้ (จำเป็นต้องสมัครในการโหลดเพลง)
ในแบบ Offline(single) มีให้ปรับความยากแบบแปลกๆได้เช่น Hidden(ซ่อนจุดโดยโผลมาแว๊บนึ่ง) Hand Rock (สลับหัวท้ายในเพลงนั้นและลดขนาดจุด)
ในแบบ Online(Multiplayer) จะแบบการเล่นหลายแบบเช่นกัน เช่น Tag Team (สลับกันกดจุด โดยนำสีจุดของเพลงมาแบ่ง)
และยังมีบรรยากาศการเล่นที่นอกเหนือกจากนี้ เช่น Taiko (ตีกลอง)
 
คีย์ และ ปุ่มกด (อาจจะไม่ครบ)

Osu! mode
1.[Z] [X] เป็นปุ่มที่กดแทนการคลิกเม้าส์

Taiko mode
1. [X] [C] ไว้กดโน้ตสีแดง
2. [Z] [V] ไว้กดโน้ตสีฟ้า

Catch The Beat mode
1. [ลูกศรซ้ายขวา] ไว้ควบคุมซ้ายขวา
2. [Shift] ไว้เร่งความเร็วในการเดิน

ระหว่างเล่นเกมส์
1. [Space bar] เป็นการ Skip (จะได้ไม่เสียเวลาเอาเม้าส์ไปกด)
2. [Mouse3 (กดที่ลูกกลิ้ง)] ทำการ Pause(หยุด)
3. [ลูกศรขึ้นลง] ปรับระดับเสียง
4. [เลื่อนลูกกลิ้ง ขึ้น-ลง] ปรับระดับเสียง

ระหว่างเลือกเพลง
1. [Enter] เล่นเพลงนั้น
2. [F1] เลือก Mod (โหมดพิเศษ)
3. [F2] สุ่มเล่นเพลงใดเพลงหนึ่งในทั้งหมด
4. [F3] ตั้งค่าเพลงนั้น
5. [F5] รีเฟรช(Refresh) เพลงทั้งหมดใหม่

สถานะใดก็ได้
1. [F7] เปลี่ยนการจำกัด FPS
2. [F8] เปิดช่อง Chat ขึ้นมา
3. [F9] เปิดรายการ สมาชิกในเกมส์ osu!
4. [F12] ถ่าย Screen Shot
5. [Shift(ค้าง) + F12] ถ่าย Screen Shot พร้อมอัพโหลดรูปลงเว็บ osu!

วิธีเล่น (Basic)

กด หมายถึง คลิกซ้ายหรือขวา ก็ได้คุณสมบัติเหมือนกัน


1.ปุ่มวงกลม (Note)
1.1 รอให้เส้นขอบวง ที่อยู่ห่างๆ มาชิดกับขอบวงกลม
1.2 ทำการกดเมื่อมันมาชิดกับขอบวงกลม
1.3 ถ้ากดก่อนหรือหลัง(ไปเล็กน้อย) จะทำให้ได้คะแนนน้อย (ไปมาก) อาจทำให้ผิดได้
 

2.ปุ่มยาว (Slider)
2.1 รอให้เส้นขอบวง ที่อยู่ห่างๆ มาชิดกับขอบวงกลม
2.2 ทำการกดเมื่อมันมาชิดขอบวงกลม
2.3 อย่าพึ่งปล่อยคลิก(ให้คลิกค้างไว้)
2.4 แล้วลากตามลูกบอลไป (อย่าออกจากเส้นขอบของบอลที่อยู่ห่างๆ จะทำให้ผิดได้)
2.5 ไปให้ถึงสุดทำการปล่อยได้ (ไม่จำเป็นต้องปล่อยเปะๆ)
2.5.1 ในกรณีที่มีเครื่องหมายย้อนกลับ ให้กดค้างต่อไปจนไปชนเครื่อหมาย แล้วลากกลับมาที่เดิม
 

3.แป้นหมุน (Spiner)
3.1 คลิกค้างไว้
3.2 หมุนไปรอบๆจุดกลาง (ทวน หรือ ตาม เข็มนาฬิกาก็ได้) [ส่วนนมากจะตามเข็มเพราะ ใช่มือขวามันเลื่อนง่าย]
3.3 หมุนจนที่ขอบขึ้นจนเต็ม (ก็จะไม่ Miss แล้ว) หมุนต่อไปเรื่อยๆก็จะบวกคะแนนทีละ 1000
 
เทคนิคพิเศษ (Mod)
 กด F1 ระหว่างเลือกเพลง เทคนิคที่จะเพิ่มและลด ความยากของเพลงนั้นๆ และส่งผลต่อคะแนนของเพลงนั้นๆด้วย
โดยแบ่งเป็น 3 แบบ
 
1.ช่วยให้ง่ายขึ้น
-Easy (ลด 50%)
ขยายปุ่มวงกลมให้ใหญ่ขึ้น และขอบวงกลมเคลื่อนช้าลง 

-No Fail (ลด 50%)
ทำให้ไม่มีวัน Fail(ตาย)

-Half Time (ลด 70%)
ทำให้เพลงช้าลงครึ่งหนึ่ง

2.ทำให้ยากขึ้น
-Hard Rock (บวก 6%)
ลดขนาดปุ่มวงกลม และขอบวงกลมเคลื่อนที่เร็วขึ้น

-Sudden Death (ไม่มีผล)
เมื่อ Miss(ผิด) จะทำให้ Fail(ตาย) ทันที

-Double Time (บวก 12%)
ทำให้เพลงเร็วขึ้นเป็นสองเท่า

-Hidden (บวก 6%)
ซ่อนปุ่มวงกลมหลังจากที่มันโผล่มาแปปนึง ส่งผลให้ปุ่มยาวกับแป้นหมุน ไม่มีขอบวงกลมด้วย

-Flash Light (บวก 12%)
ทำให้ทั้งจอมืดหมด โดยให้เม้าส์เราเป็นแสงไฟดวงเล็กๆ ส่องสว่างอยู่ | ระหว่างกดปุ่มยาวจะทำให้แสงหายไปหมด(เหลืออยู่น้อยมาก)


3.พิเศษ
-No Video (ไม่มีผล)
ปิดวิดีโอของเพลงนั้นๆ (กรณีที่เพลงนั้นมีวิดีโอ)

-Relax (ลด 100%)
ปิดการคลิกปุ่ม โดยให้เราเลื่อนเม้าส์อย่างเดียว (ไม่จำเป็นต้องคลิก)

-Auto Pilot (ลด 100%)